HOME

Ledenbestand Pels en Pluim

Pels en Pluim heeft 33 leden, de leden zijn onder te verdelen in twee groepen, te weten:

De 27 fokkende leden beschikken over een fokkerkaart van de KLN of van de NBS. Bij Pels en Pluim kennen we konijnenfokkers (10), duivenfokkers (3), watervogelfokkers (2) en kippenfokkers (15). Sommige fokkers houden zich met meerdere diergroepen bezig. Pels en Pluim telt slechts 2 jeugdleden.

De groep liefhebbers/donateurs zijn veel al “oud-fokkers” die lid blijven en de club ondersteunen, zowel financieel als met hand- en spandiensten.
KLN = KleindierLiefhebbersNederland.
NBS = Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers – verenigingen.

Ledenlijst

In verband met de privacy van onze leden zetten we geen complete ledenlijst op de website.
Leden die een actuele ledenlijst van Pels en Pluim willen hebben, kunnen die aanvragen bij de secretaris van de club.

Op de ledenlijst treft men de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de fokker aan, alsmede welke diergroep, -en de fokker fokt en wat zijn fokkersnummer is.
Pels en Pluim heeft als vereniging O 17, Overijssel 17.