HOME

Enten

27 2011 mei kippen 111 - kopie.jpg27 sktv 2010 046.JPG 27 kippen 920.jpg27 sktv 2010 048.JPG

Het enten van konijnen

RHD en enten.

Afgelopen voorjaar is de ziekte RHD onder konijnen uitgebroken. Ook onder de konijnenfokkers van Pels en Pluim is de ziekte niet onopgemerkt gebleven, gelukkig zonder gevolgen. De ziekte waar het om gaat is de RHD 2 variant. De RHD 1 is al langer bekend. Het uitbreken van de ziekte heeft wel consequenties. Zo heeft de KLN begin augustus besloten dat wil een fokker dieren inzenden naar jongdierendagen of tentoonstellingen hij zijn dieren moet inenten. Wil hij dat niet dan hoeft hij niet te enten. Zowel RHD 1 als 2 zijn echter geen meldingsplichtige ziekten. Wel geeft de KLN het advies te enten tegen zowel 1 als 2. Een enting tegen 1 en 2, een combinatie enting (Filavac vhd k c+v) genoemd, geeft een beschermingsduur van 12 maanden mits de dieren bij enting minimaal 10 weken oud zijn. De enting wordt op een entformulier bevestigd en moet op een tentoonstelling of jongdierendag worden afgegeven. Bij overige gebruikte entstoffen mag het entformulier niet ouder zijn dan 7,5 maand. Het is handig een aantal formulieren te kopiëren. De entformulieren zijn te downloaden van www.kleindierliefhebbers.nl

Een andere consequentie is dat in de periode  van de uitbraak veel hokbezoeken en ook lezingen die her en der in den lande werden en nog worden gehouden geen doorgang konden vinden. Er zijn op dit moment bij ons geen nieuwe gevallen van RHD bekend. Voor zover wij de berichtgeving volgen. De KLN heeft besloten voor een periode van 2 jaar het enten bij het insturen van dieren verplicht te stellen.

Een aantal leden van Pels en Pluim hebben eind juni de dieren gezamenlijk laten inenten. Een dierenarts heeft een rondje bij de fokkers gedaan en geënt. De visitekosten bedroegen per hokbezoek € 15,00 ongeacht het aantal dieren dat geënt is, de entkosten kwamen daar nog bij. Ook waren er fokkers die persoonlijk een afspraak met de dierenarts hebben gemaakt. Belangrijk in deze is dat voor het tentoonstellingsjaar na de zomer 2017/2018 de dieren op tijd worden geënt. Dat betekent tenminste 10 dagen vóór een t.t., jongdierendag of een show van de speciaalclub. Het bestuur zal voor de komende enting in de zomer de leden via een mail informeren.

Houd ook de website www.kleindierliefhebbers.nl goed in de gaten.

December 2016.

 

 

Bij Pels en Pluim moeten de hoenders en de dwerghoenders jaarlijks geënt worden tegen de pseudo Vogelpest. Dit is nodig als je met je dieren naar tentoonstellingen gaat. Bij Pels en Pluim wordt het enten in verenigingsverband geregeld. Wil je dat zelf met een dierenarts regelen dan kan dat natuurlijk ook.
Het enten vindt plaats in de laatste week van augustus of de eerste week van september. Door deze periode te nemen is het voor de fokker mogelijk om het hele seizoen te showen. De fokker vult op het entformulier alle ringnummers van zijn of haar dieren in en na enting ondertekend de dierenarts het formulier. Bij Pels en Pluim wordt de entstof toegediend door middel van het drinkwater

De secretaris van de club bewaard de originele entformulieren en de fokker heeft een aantal fotokopieën. Gaat een fokker met zijn dieren naar een tentoonstelling dan moet hij een kopie van het entformulier kunnen overhandigen.

27%20kleindierliefhebbers046.jpg