HOME

Tatoeëren

 26 DSCF0302.JPG26 DSCF0303.JPG26 pels en pluim 2010 225.jpg

Het tatoeëren van konijnen is in handen van Jan Huls. In principe gebeurt dit de laatste zaterdag van elke maand. Geadviseerd wordt even te bellen voor het maken van een afspraak. In overleg is het mogelijk een andere dag te kiezen. De kosten bedragen 50 eurocent per konijn. Dit bedrag komt ten goede aan de kas van Pels en Pluim en wordt o.a. gebruikt voor het vervangen van de tangen, inkt ed.

Wilt u met uw konijn gaan showen is het noodzakelijk dat er een tatoeagenummer in beide oren komt. In het linkeroor komt het laatste cijfer van het jaartal en het verenigingsnummer. In het rechteroor de maand dat het dier getatoeërd wordt , gevolgd door een volgnummer.

Bijv.: 1HM906
     1 = laatste cijfer 2011
     HM = verenigingsnummer
     9 = 9e maand getatoeërd
     06 = als 6e dier in deze maand aangeboden aan tatoeërder.

Tatoeagenummers zijn ook handig voor uw fokadministratie. Zowel op keuringsbriefjes als in tentoonstellingscatalogi worden de nummers vermeld. Tenslotte is de keurmeester gehouden ter controle alleen het rechteroornummer te bekijken.

Mocht u vragen hebben over het tatoeëren dan kunt u terecht bij de tatoeërder:
     Jan Huls
     Van Rooyensweg 30
     Bergentheim
     Telefoon:0523-232356

Gewijzigd reglement merken konijnen

Vorig jaar heb ik een stukje geschreven over het merken van konijnen. Hierin wordt m.i.v. september 2014 het volgende gewijzigd:
Dieren die geboren zijn in september 2014 worden zoals gebruikelijk met het maandcijfer 9 gemerkt. Dieren die in de maanden oktober t/m december 2014 zijn geboren worden gemerkt als waren zij geboren in de eerste maand van het jaar erna, dus januari 2015. Het jaarcijfer is dus van het jaar, volgend op het geboortejaar, dus de 5 van 2015.
De dieren worden zo in het volgende jaar gekeurd als jonge dieren en om die dieren herkenbaar te maken wordt de normale januari-tatoeëring van het jaar erna, vooraf gegaan door het cijfer 0.

Voorbeelden:
- Geboren in september 2014: 4HM-901 enzovoort.
- Geboren in oktober t/m december 2014: 5HM-0101 voor het 1e dier in oktober enz.
- Laatste gemerkt dier in oktober bv. 5HM-0160, dan wordt het eerstvolgende dier in november gemerkt met 5HM-0161 enz.

De 0(nul) betekent dus dat het een dier van de maanden oktober t/m december is van het voorgaande jaar.
De aldus gemerkte dieren behoren nu tot het volgende jaar en zijn dieren die men het gehele jaar kan showen als jong dier, wat beter aansluit bij de werkelijke leeftijd van het dier.
De keurmeester die deze dieren te keuren krijgt, weet als er een 0(nul) voor het volgnummer staat, dat dit een dier is van de maanden oktober t/m december van het voorgaande jaar.
Dit systeem wordt al in een belangrijk deel van Europa toegepast.

Luc Pol