HOME

Inschrijformulier

Naast een lidmaatschap van de club Pels en Pluim is een lidmaatschap van de KLN of NBS noodzakelijk om over een fokkersnummer te kunnen beschikken. De clubsecretaris meldt je aan bij de landelijk bond. Het fokkersnummer maakt het mogelijk dat je ringen kunt bestellen, konijnen kunt laten tatoeëren en deel kunt nemen aan tentoonstellingen. De kosten voor dit lidmaatschap, inclusief een abonnement op het bondsblad “Kleindier Magazine” bedragen € 50,-.
Meer informatie via: www.kleindierliefhebbers.nl of www.sierduif.nl of via de secretaris van de kleindiervereniging Pels en Pluim.

 

Pels en Pluim Hardenberg

 

Dit formulier kunt u gebruiken om u als lid of als donateur aan te melden bij de kleindiervereniging Pels en Pluim te Hardenberg.

U kunt het ingevulde formulier retourneren naar de secretaris van de club.


Erik Nijeboer, voorzitter        Hoogenweg 14,         7793 HL  Hoogenweg      0523-260082
Bert Oelen, secretaris          Lagelandweg 15,      7777  RN  Schuinesloot  0523-684350
Niels van den Dool               Het Kienhout 1,         7776 CG  Slagharen       0523-235802 


Wat zijn de kosten per jaar?

 

Persoonlijke gegevens:

Achternaam: …………………………………………………………………………………………

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………..

Postcode: ……………………………..  Plaats: …………………………………………………

Telefoon: ………………………………  E-mail: …………………………………………

M / V       Geboortedatum:  ………… - ……………. - ………………..

Bank: IBANnummer: 

 

Lid met ingang van: …………………………………………………………..

 

Handtekening: …………………………………………………………………..

 

Diergroep: hoenders/dwerghoenders, konijnen, cavia’s, sier- en watervogels*

* onderstrepen wat van toepassing is.

Website Pels en Pluim: www.pelsenpluimhardenberg.nl