HOME

Eregalerij

Nico Gravesteijn en Egbert EversFreek GerritsAlie Beenen-Kroon4 P&P prijsuitreiking 2011 010.jpg

Albert ter Veen is overleden

Op 1 november is Albert ter Veen overleden. Albert is een aantal jaren lid geweest van Pels en Pluim en heeft zich in die jaren ingezet voor de club. Hij was de man van de knuffelhoek en natuurlijk van zijn witte Vlaamse reuzen. Zijn gezondheid liet hem de laatste jaren in de steek. Gelukkig was hij nog van de partij bij de viering van het 50 jarig bestaan van Pels en Pluim. We hebben afscheid van Albert genomen tijdens de dankdienst in de kerk van de Protestantse Gemeente te  De Krim.

Albert bedankt!

Freek Gerrits 50 jaar lid Pels en Pluim

Het gebeurt niet zo heel vaak, maar Freek heeft het voor elkaar. Hij is het enige lid van kleindiervereniging Pels en Pluim die er van af de oprichting in 1967 bij is. Een heel trouw lid die inmiddels ook de titel  “Lid van verdienste” heeft verworven. Freek is op vele terreinen actief geweest binnen de vereniging en als de omstandigheden het toelaten, is hij nog steeds op de ledenvergaderingen en de tentoonstelling te vinden. Bij de viering van het Jubileum kreeg hij de speld voor 50 jaar trouwe dienst opgespeld door voorzitter Luc Pol.

Gerrit Kamphuis is op 10 augustus overleden

Gerrit Kamphuis, voor Pels en Pluimers bekend als Gait is vandaag in Hardenberg begraven. De vereniging was goed vertegenwoordigd bij het afscheid van Gait.

Gait was lid van onze club sinds 1982 en is 34 jaar lid geweest, een goed fokker van de grote rassen en een heel trouw bezoeker van de clubbijeenkomsten.

 

In deze rubriek wordt aan leden van Pels en Pluim extra aandacht geschonken. Pels en Pluim heeft Drs. N.D. Gravesteijn benoemd tot erevoorzitter van de club. Dit als blijk van waardering voor het vele werk dat Nico in de jaren van zijn lidmaatschap van Pels en Pluim voor de club heeft gedaan.

Foto 1: Erevoorzitter Nico Gravesteijn en zijn opvolger, inmiddels oudvoorzitter Egbert Evers.

Pels en Pluim heeft de heer Freek Gerrits benoemd tot Lid van Verdienste van de kleindiervereniging Pels en Pluim. Freek (Foto 2) heeft gedurende vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Vele jaren vervulde hij o.a. de functie van secretaris. Freek is vanaf de oprichting in 1967 lid van Pels en Pluim en is al die jaren ook lid van de KLN geweest.

Foto 3: Een ander lid dat al eens in de schijnwerpers is geplaatst is Mevrouw Alie Beenen-Kroon.

Pels en Pluim lid in de schijnwerper

In het landelijke Kleindiermagazine Avicultura Fokkersbelangen is een artikel opgenomen in de rubriek: “Levende monumenten”. In deze uitgave valt de eer te beurt aan een gewaardeerd lid van onze kleindiervereniging Pels en Pluim, te weten mevrouw Alie Beenen-Kroon uit Lutten.
In het artikel wil de auteur kleurrijke personen uit de kleindiersport belichten en ze even in de schijnwerper plaatsen. Zeker niet omdat ze daar zelf om vragen, maar veel meer een blijk van waardering omdat ze zo kleurecht zijn.
In het artikel laat de schrijver een aantal eigenschappen en hobby’s van Alie de revue passeren. Zo komen haar kwaliteiten als schrijfster naar voren in het clubblad De Ruiterbode PC en LR Salland Ruiter, waarin naast het voorwoord maar liefst 6 artikelen van haar hand in zijn opgenomen. Zo ook schrijft Alie voor het Lutter Journaal en voor het kerkblad. Alles van haar hand schrijft Alie met de pen en zeker niet met de computer. Haar volgende item is het zingen. Alie praat vol enthousiasme over het zingen in een goed koor en over haar bestuurstaak bij dit koor.
Alie’s interesse lopen zeer uiteen en zijn zeer divers, van paarden, geiten, konijnen, zingen en de tuin tot antropologie toe. En over ieder onderdeel schrijft de auteur in zijn artikel uitvoerig over de mens Alie Beenen. Zo fokt Alie met de Afrikaanse Nubische geiten, heeft ze lange tijd zelf paard gereden en is nu een gewaardeerd jurylid in de paardensport. Heb je het over haar konijnen, dan zijn dat nu de Japanners en de Sallanders waarmee ze hoge ogen gooit en ook de tuin en haar manier van omgaan met de natuur komen aanbod. Ze tuiniert heel bewust, maar wil zeker geen natuurfreak genoemd worden. De schrijver eindigt zijn artikel als volgt:
Ik denk dat ik nu met recht mag zeggen dat Alie een veelzijdige vrouw is binnen onze fokkerswereld en ik hoop dat ze haar plaats nog jaren lang, kleurrijk mag invullen. Dat hopen wij bij Pels en Pluim ook.

 

In Memoriam

Willem van der Graaf

 

Na een lange strijd heeft Willem van der Graaf verloren en is hij op 12 september, op 68 jarige leeftijd, rustig ingeslapen.
De tekst op het overlijdensbericht luidde: “Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon.” Wij houden de herinneringen aan Willem warm, als de fokker van de Oosterse Rollers, als de man die actief lid was van Pels en Pluim en die alles opzij zette voor de jaarlijkse show,( een week vrij nemen van zijn werk was standaard), als de man die de verkoopklasse onder zijn hoede had en die de knuffelhoek op de show en de markten met veel overgave verzorgde. Willem is bijna dertig jaar lid geweest van zijn Pels en Pluim uit Hardenberg. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens kleindiervereniging Pels en Pluim Hardenberg,

Hans Heemskerk, secretaris.

    
 

Hans Heemskerk, erelid van Pels en Pluim.

Tijdens de jaarvergadering van 2 februari 2016 is Hans Heemskerk door de gezamenlijke vergadering benoemd tot erelid van de club. Hans heeft deze eretitel gekregen voor zijn inzet voor de club als secretaris gedurende de afgelopen 12 jaren. Het bestuur heeft dit voorstel voorgelegd aan de ledenvergadering die daar volmondig mee instemde. Tijdens deze vergadering kreeg Hans een fotocollage en een beschilderd paneel met “rode” “Watermaalse baardkrielen” aangeboden.

Hans was onder de indruk en verrast dat de voorzitter hem, begeleid op zijn gitaar, toezong met een lied van Gerard van Maasakkers. (Hans is daar een grote fan van) De voltallige vergadering zong enthousiast mee.