HOME

Lezing

 31 lezing.jpg31 freek en willem 2.jpg31 Afbeelding 182.jpg31 pels en pluim 2010 014.jpg

Leden van Pels en Pluim in Herning, Denemarken

Een aantal leden van P&P hebben de Europashow in Herning bezocht. Een drietal, Watermaalse en Bosvoordse krielenfokkers hebben ook dieren ingezonden naar de show. Dit jaar geen Europameister of Europachampion maar wel enthousiaste geluiden over deze goed georganiseerde show in de mooie hallen van Herning. De weg ernaar toe, het verblijf daar en de ontmoetingen en de geweldige collecties ( 30.000 dieren) en de mee of tegenvallende predicaten maken het tot een geslaagd evenement. Over 3 jaar zijn we in Oostenrijk te gast in Tülin!

    

Bezoek aan de Zwiesenborg

Als gezamenlijke clubactiviteit van P&P en OKPV had Pels en Pluim dit jaar de leiding en werden we uitgenodigd voor een bezoek aan de Zwiesenborg en de kinderboerderij. We waren met 15 leden van de twee verenigingen en dit toch wel erg magertjes. Jammer voor de organisatoren en jammer voor de leden. Want het is een mooie manier om elkaar ook eens op een andere manier en in een andere omgeving te ontmoeten. Ook tijdens  dit bezoek zijn weer hele mooie vervolgafspraken gemaakt. Cavia’s worden geleverd, medewerkers van de Zwiesenborg en leerlingen van de Groene Welle worden uitgenodigd voor de volgende Vechtdalshow. En Pels en Pluim zal aanbieden om dieren te leveren in verschillende soorten. Kippen en konijnen. De stemming was goed. Na koffie en cake werden we rondgeleid langs de verschillende dierenverblijven. Leerzaam en leuk was om te zien hoe men alles voor de medewerkers, personen met een lichamelijke en of verstandelijke handicap, met behulp van planborden en pictogrammen in beeld bracht.

Een sleutelrekje met de afbeelding van het hek of de kast of ton waar de sleutel bij hoorde. Dus voor de medewerker direct duidelijk welke sleutel hij of zij nodig heeft!. En voor de leiding ook duidelijk wat er eventueel ontbreekt.

    
   

Konijnen, cavia’s, landgeiten, schapen, pony’s, een varken, kippen in soorten, kanaries, parkieten, kwarteltjes enz. Na veel informatie, het vangen van een haantje en wat van de Zwiesenborg gehoord en gezien te hebben, hebben we een glaasje gedronken op het terras. Om half tien zijn we huiswaarts gegaan. Het was een geslaagde activiteit.

Hans Heemskerk

 

Plantema Veterinair Centrum in Hardenberg

Op 20 mei hebben 15 leden van OKPV en P&P  deelgenomen aan een bezoek aan het veterinair centrum in Hardenberg. We werden welkom geheten door de heer Brink. Hij verzorgde de avond en zorgde al snel dat er een heel ontspannen en gemoedelijk sfeer was.

We begonnen met koffie en thee plus en daarna legde de heer Brink uit wat hij deze avond allemaal aan de orde wilde stellen en vragen stond ons vrij. We kregen uitleg over de organisatie en het bedrijf en al snel kwamen we bij de dieren en hun kwalen terecht. Hoe zie je iets aan een dier? Wat kun je doen en schroom niet om even een klein onderzoekje te laten verrichten bij bijvoorbeeld het vermoeden van coccidiose. ( Het overkwam mij en 21 mei was ik er met kippenuitwerpselen en 15 minuten later had ik de diagnose!)

Veel had betrekking op de kippen, we waren tenslotte ook bij een pluimvee dierenartsencentrum, maar er werd ook ingegaan op de problemen die konijnenfokkers met hun dieren tegenkomen. Begrippen als wormen, coccidiose, virus- e bacteriële infecties, Marek, schimmels, dikke buikenziekte, myxomatose etc. passeerden de revue.

Tijd voor een tweede rondje koffie en vragen stellen en daarna werd er eenbezoek gebracht aan het laboratorium en ook daar was veel te vragen. Verschillen in kweekresultaten e.d. Aan het einde van het bezoek werd ons nog iets te drinken aangeboden en hebben we o.a. het enten bij de kippen besproken. Overladen met informatie en voldaan na een geslaagde avond ging ieder huiswaarts.

 

Lezing

Bertus Lanting heeft 14 mei een lezing verzorgd over de erfelijkheid en de lijnenteelt en inteelt bij konijnen. Een geslaagde avond met een grote opkomst uit Ommen en Hardenberg. Bertus’ presentatie werd opgesmukt met anekdotes uit de zijn lange loopbaan als fokker en keurmeester

    

Extra ledenvergadering

Op 9 april was er een extra ledenvergadering van Pels en Pluim. Joop Roosma en Hans Heemskerk hielden een beamerpresentatie voor het gezelschap over hun bezoek en deelname aan de Europashow in Leipzig en 2012. De reacties van de aanwezigen waren heel positief. Om 21.00 uur was er een korte pauze en daarna werd er inhoudelijk gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een club als Pels en Pluim en over de noodzakelijke samenwerking in de regio. Ook de discussie werd als positief en erg verhelderend ervaren. Joop Roosma leidde dit deel van de avond. En daarna was er nog ruim tijd voor uitwisseling, ontmoeting, drankje en zowaar voor de liefhebber een gehaktbal. Mensen die er niet bij konden zijn, hebben iets gemist.

 

  
 

Clubavond

In samenwerking met Ommen en Dedemsvaart regelen de verenigingen jaarlijks een clubavond waarop een lezing of presentatie wordt gehouden. Leden van de verschillende “Buurverenigingen” worden daarvoor uitgenodigd. Er wordt voor gezorgd dat alle fokkersgroepen aanbod komen.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende interessante lezingen voor de leden van de drie verenigingen gehouden.

•    Zo hield Wiebe Tolman een mooie lezing met dia’s over kraanvogelkolonies.

•    Dierenarts Harry Arts hield een lezing over ziektes bij konijnen en het
     voorkomen van ziektes en demonstreerde kunstmatige inseminatie bij konijnen.

•    Jacobien Dijkstra, lid van Pels en Pluim en student aan de Stoas Hogeschool,  
      hield een presentatie over het gedrag van dieren en de relatie tot de mens.

•    Klaas van de Hoek houdt een lezing over de liefhebberij in het algemeen, een
      kijkje in Afrika en in het tweede deel gaat het vooral over de Nederlandse        
      hoenderrassen.

Dierendag Kinderboerderij Baalder 3 oktober 2012

Siem Wever van de kinderboerderij Baalder had mij gevraagd een praatje te komen houden over konijnen en cavia’s. Een thema rond dierendag 4 oktober. Er waren ongeveer 15 kinderen, een aantal ouders en vrijwilligers aanwezig.

Het thema die middag was: keuren en verzorgen. Met behulp van een keuringskaart moesten de kinderen een zelf meegebracht konijn of een konijn van de boerderij keuren. Eerst heb ik de kinderen iets verteld over waar een keurmeester op let aan de hand van de 7 posities op de kaart. Daarna gingen ze of individueel of in groepjes aan de slag. De bedoeling was bij elke positie iets te schrijven, punten te geven en de punten op te tellen. De kinderen mochten daarbij gebruik maken van een aantal meegebrachte standaards en ingevulde beoordelingskaarten. Ze moesten wegen en ook de oorlengte meten. Uiteindelijk moest er een winnaar worden aangewezen en dat werd een Satijnkonijn met 94 punten. Het pelsje vonden de keurmeesters in dop zo lekker aanvoelen. Het konijn kreeg een heuse oorkonde op de kooi bevestigd. Op mijn vraag wat de kinderen het moeilijkst vonden antwoordde een meisje: “Ik wist niets te vertellen over conditie, of het konijn wel hard kon lopen en moe was”. Na mijn uitleg begreep ze het. Na de keuring werd ook nog de mooiste cavia bekend gemaakt en deze kreeg ook een oorkonde. Tenslotte heb ik de kinderen nog iets verteld over de verzorging in het algemeen én voor een tentoonstelling.

Kinderen, ouders en vrijwillgers hebben die middag als zeer plezierig en leerzaam ervaren. Na afloop nog even gewezen op onze naderende Vechtdalshow.

Luc Pol