HOME

Jubilea

11 sktv 2010 048.jpg

Pels en Pluim vierde haar 50 jarig bestaan

Een 50ste verjaardag van een Kleindiervereniging laat je niet zo maar voorbij gaan. Een feestcommissie werd in het leven geroepen. Wim Berg, Niels van den Dool en Joop Roosma wierpen zich op om dit jubileumfeestje te organiseren. Alle drie wonen in dezelfde wijk in Slagharen, een van de voorsteden van Hardenberg.

Ze hebben het lange tijd stilgehouden en toen was er dan toch de uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst, die zou plaatsvinden op 20 mei bij het vogelpark “de Lorkeershoeve” in Lutten.

Een groot aantal leden gaf gehoor aan deze uitnodiging. De leden werden welkom geheten en toegesproken door voorzitter Luc Pol, die allereerst twee leden de clubversierselen op spelde voor hun 40 jarig lidmaatschap, Wim van Dijk en voor het 50 jarig lidmaatschap, Freek Gerrits. Ook een mooi boeket hoorde daarbij. Daarna vertelde de voorzitter in vogelvlucht het wel en wee van de vereniging.

Freek Gerrits is er dus van het allereerste uur bij geweest en weet veel over Pels en Pluim te vertellen. Tijdens de barbecue kon hij het niet nalaten nog even een van zijn verhaaltjes te vertellen.

Na dit officiële gedeelte gingen de bezoekers in groepjes door het vogelpark en werden ze uitgedaagd om de opdrachten zo goed mogelijk te beantwoorden. Even dreigde de regen het feestje te bederven, maar een paraplu, schuilen onder een afdak of weggekropen tussen de coniferen viel het uiteindelijk wel mee. Daarna kwam de zon weer terug en hebben we naast de uitslag van de vragenlijst kunnen genieten van een goed verzorgde barbecue. Er was van alles genoeg en onder het genot van een drankje zat de stemming er goed in. Hendrik Jan wilde de barbecue wel openen.

Voldaan en terugkijkend op een zeer geslaagd clubfeest keerde iedereen ’s avonds weer huiswaarts.

Hopelijk hebben we over 10 jaar een mooi clubfeest!

Hans Heemskerk.

      

50 jaar Pels en Pluim

Ereleden, leden en partners hartelijk welkom.

Ik wil Pels en Pluim feliciteren met het 50 jarig jubileum.

Allen die hier zitten hebben bijgedragen tot wat Pels en Pluim nu is. Een gezonde vereniging met 45 leden en donateurs. Ook de leden die ons ontvallen zijn en veel gedaan hebben voor de vereniging wil ik niet vergeten.

In een tijd dat veel verenigingen afhaken, ook uit onze regio, is Pels en Pluim springlevend. Voor onze jaarlijkse tt. hebben we de samenwerking gezocht met Ommen, verenigd in de SKTV. Dit maakt ons nog sterker.

Dit is noodzakelijk. Iederéén heeft veel te kiezen. Dan ligt het, zeker voor de jeugd, niet voor de hand lid te worden van een kleindiervereniging.

Laatst sprak ik iemand die lid wilde worden en vroeg ‘Wat het kostte’ en ‘Wat krijg ik daarvoor’. Het ging hem eigenlijk alleen maar om ringen. Hij wist niet of hij wilde showen. Ik moest even nadenken en antwoordde dat hij voor ringen alleen bij een kleindiervereniging terecht kan.

Onbewust spookte de toekomst door mijn hoofd.  ‘Hoe zal Pels en Pluim erover 10 jaar uitzien?’’ Hebben wij dan nog een vereniging nodig. Misschien kunnen we volstaan met 1 landelijke organisatie die het e.e.a. structureert en is ringen en tatoeeren niet meer toegestaan uit oogpunt van diervriendelijkheid.

Alles gebeurt dan op je eigen erf, in je eigen stal. De contacten zullen beperkt blijven tot de speciaalclubs en tentoonstellingen.

Dat er veranderingen op komst zijn is zeker. De KLN heeft al een rapport klaar liggen voor 2019. Een rapport waarin het zichzelf kritisch tegen het licht houdt. Een rapport waarin de KLN kritisch kijkt naar de kleindiersport.

En dan praten we nog maar over 2019. Ik heb het over 2027.

We moeten de ontwikkelingen afwachten. Onze sport/hobby heeft mij in ieder geval veel waardevolle momenten en contacten opgeleverd. Dit zal, al dan niet in verenigingsverband, altijd zo blijven.

Pels en Pluim nogmaals van harte gefeliciteerd. Proost!

Dan wil ik de jubileumcommissie bedanken voor het organiseren van deze dag.

Met Pels en Pluim hebben nog 2 leden iets te vieren. De één vanwege het 50 jarig lidmaatschap, de ander 40 jaar. Freek Gerrits(50) en Willem van Dijk(40). Speldje en bos bloemen.

 

50 jaar ‘Wel en Wee’.

 

Wees gerust ‘Ik ga met 5 jaar vooruit’.

 

Op 15 februari 1967 werd in zaal Potgieter aan de Markt, zoals in het jaarverslag staat, mondeling overgegaan tot het oprichten van de vereniging. De naam  “Pels en Pluim”, gekozen door 14 initiatiefnemers, werd officieel. De voorzitter was Bakhuis. De oprichting is aan de pers doorgegeven. Het eerste wapenfeit was de aanschaf van een tatoeertang van 20 gulden overgenomen van Nut en Sport Vroomshoop. Voor een jaar werd een bestuur gekozen bestaande uit 5 man. Het lidmaatschap bedroeg 6 gulden, half geld voor de jeugd en 65+. Besloten werd een aantal contactavonden te organiseren waarbij ook de dames werden uitgenodigd. In het verslag is niet duidelijk of dat de echtgenoten waren of ‘andere dames’.

Gemiddeld over 1972 bezochten 11 leden de vergaderingen. Er werd een nieuwe tas voor de secretaris aangeschaft. De tas bracht enige ordening in de spullen die regelmatig verzeild raakten tussen de paperassen. Wat toen nog een kringtentoonstelling heette had Hardenberg te lijden van de concurrentie met Gramsbergen. Het aantal inzendingen viel tegen. Zoals altijd was het afgelopen jaar desalniettemin weer plezierig verlopen. De secretaris bedankte de leden voor hun lichamelijke en geldelijke steun.

De secretaris wil na 10 jaar in 1977 nog eens het nut aantonen van het schrijven van een jaarverslag. Schijnbaar heerste bij hem het vermoeden dat de leden dit allemaal maar nutteloos vinden. Volgens mij twijfelde hij ook zelf. Om vooral zichzelf gerust te stellen perste hij er 3 redenen uit: 1. Verkort overzicht van de notulen en het wel en wee. 2. Leden activeren zodat de vereniging levend en boeiend blijft. 3. Herinneringen opwekken, mooie en minder mooie. Hoe verzin je het! Voor de tt. catalogus wordt een stencilmachine aangeschaft en wordt voor 1978 de 1e Provinciale tt.  aangevraagd.

Opvallend in 1982 is het aantal bestuursvergaderingen(9) en nog 3 keer met Ommen en Gramsbergen. Het bestuur had het druk. Daarbij kwamen nog eens 7 ledenvergaderingen. Dat is vaker dan eens per 3 weken bijelkaar zitten. De vereniging had op 7 sept. te maken met een plotselinge secretariswissel(Freek). Op 5 oktober werd Overes benoemd als vervanger. Als hoogtepunt voor 1982 kon de secretaris een goed geslaagd tt. in de Boshoek melden.

Over 1987 telde de vereniging 72 leden waarvan 31 donateurs. Het overgrote deel is redelijk gezond. Wat aan ‘kneusjes’ overblijft is niet veel, schrijft de secretaris. Een nieuw voordeel van het lidmaatschap doet zijn intrede: Iederéén mag uit zichzelf met ideeen of hulp komen. Laat vooral niemand denken dat hulp niet dankbaar aanvaard wordt. Op 11 juli was er in de tuin en op het terras van de fam. Gravesteyn een hanekraaiwedstrijd en een bbq. Onder deskundige leiding van een Henk Godeke verliep de jaarlijkse tt. heel goed.

In 1992 vierde P en P het 25 jarig bestaan met conferencier Peer, een presentatie van het jubileumboek en een vaantje voor de leden. Door de vogelgriep kon de jaarlijkse tt. niet doorgaan. Secretaris Freek Gerrits werd gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van de NHDB en NKB. Uit voorzorg werd voor de Europese show 2 x geënt tegen de vogelgriep. Ook kwam het dierenwelzijn aan de orde. Tenslotte meldde Freek dat hij zijn huis had verkocht.

Ook in 1997  had de secretaris zo zijn eigen ideeën over het maken van een jaarverslag. Zo beweert hij dat de vereniging een weegschaal heeft aangesteld om het gewicht der dieren vast te stellen.  Verder schrijft hij dat een computer uit zichzelf geen jaarverslag maakt zonder hem een opdracht te geven. Hij zegt “ een secretaris hoeft niet geprogrammeerd te worden”. P en P telt in 1997 63 leden. Ook de zieken worden niet vergeten, maar volgens Hendrik Jan Mulder hoeft aan grieperigheid niet veel aandacht besteed te worden.

In 2002 worden voorbereidingen getroffen om P en P te doen opgaan in de Stichting Kleindier Tentoonstelling Vechtdal met behoud van eigen naam en identiteit. Op de gehouden tt. zijn prijzen gewonnen door Erik Nijeboer, Georg Kolde, Egbert Evers en M. Drenthen.

Het aantal leden is op 18 februari 2007 51, waarvan 31 fokkende. In dezelfde maand bestaat Pen P 40 jaar. Café Brinkman wordt als vergaderplaats verlaten. De nieuwe locatie wordt “het Uilennest” in Heemse. Op 12 mei wordt het 40-jarig jubileum gevierd met een uitstapje naar een Zuchtanlage in Rhede Duitsland afgesloten met een feest in Zaal Mulder in Baalder. Er wordt binnen het bestuur werk gemaakt om meer leden te trekken op de vergaderingen o.a. d.m.v. presentaties.

In 2012 overlijdt Willem van der Graaf. Zijn vriendin schenkt alle knuffelhoekspullen aan de vereniging. P en P is ook aktief op de beursmatch in Hardenberg. Hans en Luc halen 3 succesjes binnen: er wordt een website binnengehaald bij drukkerij Olthof, banners voor de tt. geregeld en een nieuwe opslagplaats voor clubmaterialen bij de fam. Ekkel in Oud-Bergentheim. Ook de kraamploeg, verantwoordelijk voor de grootste inkomstenbron voor de vereniging, wordt in het zonnetje gezet. Bestuurslid Niels gaat trouwen met zijn Louise. Tenslotte veranderen we opnieuw van vergaderplaats. We verhuizen naar de Jeu de Boulesclub op de Boshoek.

Ja en dan ben ik bij 2017. Hiervan is uiteraard nog geen jaarverslag. Waarschijnlijk zal onze secretaris in zijn verslag opnemen dat: - het bestuur bij de jaarvergadering getroffen is door ziekte, waardoor maar 2 bestuursleden aanwezig zijn. –de jubileumcommissie ” iets lekkers” voor bij de koffie heeft omdat Pels en Pluim 50 jaar bestaat.- we voor de 2e keer meedoen aan de Rabobank actie.- het hokbezoek van Hengelo aan Hardenberg niet doorgaat i.v.m. RHD.-dat i.v.m. deze ziekte óók de konijnenfokkers hun dieren moeten enten. –dat, een mooi slot, de SKTV de Provinciale Bondsshow in 2018 mag organiseren. Een mooiere promotie kunnen we niet krijgen!

Ik wens u allen een hele fijne en gezellige avond.

 

Jubileumviering >> 20 mei 2017

De Jubileumcommissie heeft aan het bestuur van Pels en Pluim de datum bekend gemaakt waarop kleindiervereniging Pels en Pluim haar 50 jarig bestaan gaat vieren. Zet deze datum maar vast op de kalender, in je telefoon, op de muur in dierenverblijf of anderszins, maar mis hem niet.

 

Jubilea

Drie leden van Pels en Pluim zijn bij de jaarvergadering van Pels en Pluim op 2 februari 2016 gehuldigd. Bloemen en onderscheiding waren er voor Gerard Kappert voor 25 jaar lidmaatschap en voor erevoorzitter Nico Gravesteijn voor 40 jaar lidmaatschap van Pels en Pluim. Henk Reins, reeds gehuldigd voor 25 jaar lid van Pels en Pluim ontving nu de speld voor 25 jaar lid van de KLN. Heren van harte gefeliciteerd.

  

Jubileumcommissie 2017

De Slagharense driehoek  Wim Berg, Joop Roosma en Niels van den Dool vormen samen de jubileumcommissie die het 50 jarig Jubileum van Pels en Pluim vorm gaan geven. De drie heren staan open voor ideeën en suggesties met betrekking tot dit feestje. Ook materialen die iets vertellen over de achter ons liggende periode zijn natuurlijk welkom.

Ze gaan er met ons allemaal een mooi feest van maken.

 

Op 1 februari 2017 hoopt Pels en Pluim haar 50 jarig bestaan te vieren. De komende tijd zal er over dit jubileum ??

Henk Godeke gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Henk ontving de bondsspeld voor 40 jaar lid van KLN en de speld voor 40 jaar lid van Pels en Pluim.

Proficiat Henk

Bij Pels en Pluim houden we wel van gezelligheid en we laten dan ook geen gelegenheid voorbij gaan als er in verenigingsverband iets te vieren valt.
In de bestaansgeschiedenis van de club is het 25 jarig bestaan uitgebreid gevierd in zaal Mulder met een receptie en met een gezellige avond met diner voor de leden en hun partners.

Het 40 jarig bestaan hebben we met de eigen leden gevierd. Het gezelschap vertrok met de bus naar het Duitse Rhede. Daar werd een mooie Zuchtalage bezocht. Op de terugreis werd een bezoek aan Erve Kots gebracht, waar tevens iets gegeten en gedronken werd. Terug in Hardenberg kwam het gezelschap weer terug bij zaal Mulder. Voorzitter Egbert Evers spelde Gait Kamphuis en Alie Beenen de versierselen op die horen bij het 25 jarig lidmaatschap en hij stond ook stil bij de Koninklijke onderscheiding, die clublid Freek Gerrits, opgespeld had gekregen. Daarna konden alle aanwezigen genieten van een koud en warm buffet en nog veel zaken teruglezen op hun eigen Pels en Pluimplacemat.

Het 45 jarig bestaan hebben we in 2012 op een bescheiden manier gevierd. Twee leden die 25 jaar lid waren van Pels en Pluim, te weten Hendrik Jan Mulder en Joop Roosma, kregen de clubspeld opgespeld en mochten daarna de Jubileumtaart met pels en Pluimlogo er op aansnijden en uitdelen.

Ieder jaar is er wel een lid dat even in de schijnwerper wordt gezet, of vanwege het zoveel jarig lidmaatschap van Pels en Pluim of het lidmaatschap van een van de landelijke bonden. Pels en Pluim geeft leden een “gouden” speld met inscriptie bij 25, 40 en 50 jarig lidmaatschap en dat geldt ook voor het lidmaatschap van de NBS of de KLN.

Natuurlijk staan we in clubverband ook stil bij mooie momenten als geboorte van een kind bij een van de leden, bij een …jarig huwelijk of een trouwerij van een van de leden.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de trieste gebeurtenissen waar we als club mee geconfronteerd worden en waar we naar beste kunnen mee proberen om te gaan.

Het bestuur hoopt het 50 jarig bestaan van de club in het jaar 2017 op een grootse manier met een veel groter ledental te kunnen vieren.